CERTYFIKATY DLA PERSONELU- SZKOLENIA F-GAZOWE

 

CERTYFIKATY DLA PERSONELU- SZKOLENIA F-GAZOWE

 

Uprzejmie informujemy że w dniu 03 lutego 2016 roku otrzymaliśmy akredytację UDT i uzyskaliśmy uprawnienia do prowadzenia szkoleń, egzaminów oraz wydawania zaświadczeń o ukończeniu szkolenia zgodnie z Ustawą F-gazową z dnia 15 maja 2015r.

Otrzymaliśmy uprawnienia jako:

  •  Jednostka oceniająca personel *) zgodnie z art. 25 ust.1-3 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV)
  • Jednostka prowadząca szkolenia zgodnie z art. 27 ust.1-3, ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (kat. I, II, III i IV)
  • Jednostka prowadząca szkolenia w zakresie odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych i uprawniona do wydawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 307/2008, jednostka wydająca która spełnia wymagania określone w art. 37 ust. 2 ustawy dnia 15 maja 2015r. (Dz. U. 2015, poz.881), o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

*) Zgodnie z wymaganiami w/w ustawy funkcję jednostki wydającej certyfikaty dla personelu pełni Urząd Dozoru Technicznego. Certyfikat dla personelu wydawany jest przez UDT na podstawie dokumentu potwierdzającego złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w jednostce oceniającej personel