CERTYFIKOWANY INSTALATOR POMP CIEPŁA

Firma SYSTHERM otrzymała akredytację Prezesa UDT na realizację szkoleń dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu Instalatora Pomp Ciepła.

zaśw. o akredytacji

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

DLA KOGO : przeznaczone dla personelu konserwacyjnego, montażowego, eksploatacyjnego pomp ciepła, dla osób które chcą zostać certyfikowanymi instalatorami pomp ciepła oraz które chcą przystąpić do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

OPIS : Głównym zadaniem szkolenia jest przygotowanie do samodzielnego i kompleksowego wykonywania instalacji pomp ciepła.

Szkolenie obejmuje następujące zagadnienia :

  1. Zagadnienia ogólne. Podstawy stosowania pomp ciepła.
  2. Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania pomp ciepła.
  3. Charakterystyka dolnych źródeł ciepła.
  4. Zasady doboru instalacji z pompami ciepła.
  5. Pompy ciepła stosowane w instalacjach ogrzewania i chłodzenia.
  6. Czynności związane z montażem instalacji pomp ciepła.
  7. Czynności związane z modernizacją i utrzymaniem pomp ciepła w należytym stanie technicznym.

Naszymi szkoleniowcami są doświadczeni wykładowcy o wysokich kompetencjach, zajmujący się projektowaniem i wykonywaniem od podstaw instalacji pomp ciepła.

Po zakończonym szkoleniu każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie uprawniające do przystąpienia do egzaminu przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

CZAS TRWANIA : Szkolenie trwa 5 dni/ 40 h (teoria + praktyka)/

CENA : 1700 zł netto