Dni Chłodnictwa

 

Dni Chłodnictwa – ogólna nazwa konferencji naukowo – technicznych – organizowanych przez firmę Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. wspólnie z Sekcją Chłodnictwa i Klimatyzacji SIMP w Poznaniu.

W konferencjach bierze zawsze udział szerokie grono przedstawicieli wyższych uczelni, instytutów naukowo-badawczych, biur projektów, przedsiębiorstw wykonawczych oraz bezpośrednich użytkowników. Spotkania w ramach „Dni Chłodnictwa” umożliwiły i nadal umożliwiają zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie chłodnictwa i klimatyzacji. Są okazją na dokonanie wymiany doświadczeń i informacji.

W dotychczasowych konferencjach (od 1966r.) wzięło udział blisko 4500 osób, w tym 109 z zagranicy. Wygłoszono 734 referaty o charakterze naukowym i naukowo-technicznym w tym 73 zagraniczne z 18-tu krajów.

Uczestnicy konferencji to m.in.:
– przedstawiciele wyższych uczelni technicznych w Polsce w tym m.in. Politechnik Gdańskiej, Koszalińskiej, Krakowskiej, Łódzkiej, Poznańskiej, Szczecińskiej, Rzeszowskiej, Śląskiej, Warszawskiej, Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
– reprezentanci takich instytucji jak CEBEA i COCH Kraków, Instytutu Maszyn Przepływowych w Gdańsku, Wytwórni Urządzeń Chłodniczych w Dębicy, Mostostalu Wrocław, Centralnego Laboratorium Chłodnictwa w Łodzi,
– takie firmy jak Area Cooling Solutions, Daikin Airconditioning Poland, Danfoss, Gree, Honeywell, LG  itd.

Znaczna część referatów wygłoszonych w ramach „Dni Chłodnictwa” była i jest zamieszczana w miesięcznikach „Chłodnictwo”, „Chłodnictwo & Klimatyzacja” oraz „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”. Referaty prezentowane na konferencjach wydawane są w formie książkowych materiałów konferencyjnych dostępnych za opłatą u organizatora.

Dodatkowo prócz wyżej wymienionych magazynów patronat medialny nad Dniami Chłodnictwa sprawują takie portale jak: Instal Reporter, wentylacja.com.pl, klimatyzacja.pl, ogrzewnictwo.pl, wentylacja.biz, chlodnictwo.biz, klimatyzacja.biz i hvacr.pl