KURS – Napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: propan – butan np. rozlewnie gazu, powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

 

 

Zajęcia prowadzimy w grupach na terenie naszej firmy lub w przypadku grup zorganizowanych w dowolnym miejscu Polski wskazanym przez zleceniodawcę.

 

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat oraz posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego.

 

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

  • wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników   przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
  • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i   chemicznych gazów ,
  • konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze   parametry,
  • konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
  • znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety   ostrzegawcze,
  • zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych –   czynności robocze i kontrolne;

 

Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

 

Koszt to 699zł brutto szkolenie + 250zł brutto egzamin 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).