Relacja z XLII Dni Chłodnictwa (2010r.)

 

Sekcja Chłodnictwa i Klimatyzacji przy Oddziale Wojewódzkim SIMP w Poznaniu oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o., uprzejmie informują, że w dniu 28 kwietnia 2010r. odbędzie się w Poznaniu w siedzibie firmy Systherm CHIK Sp. z o.o.

Konferencja – spotkanie praktyków – w ramach XLII Dni Chłodnictwa.

Zapraszamy do udziału w konferencji szczególnie specjalistów branży instalacyjnej, projektantów i wykonawców instalacji klimatyzacyjnych, chłodniczych, wentylacyjnych, pomp ciepła oraz materiałów izolacyjnych. Mile widziani będą także pracownicy uczelni technicznych, ośrodków badawczych, instytutów, stowarzyszeń i organizacji branżowych.

Tegoroczne spotkanie ma charakter praktyczny. Zakres tematyczny referatów i prezentacji promocyjnych:

  • Regulacje prawne dotyczące klimatyzacji, chłodnictwa i pomp ciepła w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i F-gazów
  • Kompetencje UDT przy budowie i eksploatacji urządzeń chłodniczych
  • Klasy energetyczne w chłodnictwie i klimatyzacji
  • Zastosowanie termowizji w diagnozowaniu komór i instalacji chłodniczych
  • Analiza efektywności pomp ciepła w zależności od różnych dolnych źródeł ciepła
  • Urządzenia i systemy stosowane w chłodnictwie i klimatyzacji

Program merytoryczny konferencji będzie wzbogacony firmowymi prezentacjami wyrobów i rozwiązań. W trakcie konferencji firmy uczestniczące będą prezentować się na stoiskach wystawowych. Materiały konferencyjne zawierać będą referaty/prezentacje wygłoszone na konferencji.

Tematyka referatów:
1. Efektywność pompy ciepła w zależności od temperatury dolnego źródła ciepła – Andrzej Grzebielec, Politechnika Warszawska, Instytut Techniki Cieplnej;
2. Domowa pompa ciepła powietrze – woda WATERSTAGE, doświadczenia eksploatacyjne i kierunki rozwoju – Michał Zalewski, Klima – Therm S.A., Gdańsk;
3. Pompa ciepła, jako energooszczędne źródła ciepła dla budynku – Tomasz Jaroch, Systherm Danuta Gazińska s.j., Poznań;
4. Działalność Urzędu Dozoru Technicznego przy urządzeniach związanych z branżą chłodniczą – Andrzej Ziółkowski, Urząd Dozoru Technicznego Poznań;
5. Termowizja w badaniu obiektów chłodniczych – Tomasz Rochatka, Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych;
6. Sprzęt oświetleniowy dla pomieszczeń o niskich temperaturach – Leszek Leniarski, KRULEN Sp. z o.o., Warszawa;
7. Rooftop – inteligentna klimatyzacja – Robert Godziewski, Lennox Polska Sp. z o.o., Warszawa
8. Regulacje prawne w zakresie substancji zubożających warstwę ozonową i gazów cieplarnianych w chłodnictwie i klimatyzacji – Mirosław Żółtański, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Poznań;
9. Problemy we wdrażaniu Rozporządzenia (WE) Nr 1005/2009 w sprawie SZWO w sektorze chłodnictwa i klimatyzacji – Bolesław Gaziński, Systherm CHIK Sp. z o.o., Poznań.
10. Najczęściej popełniane błędy przy zawieraniu umów o prace montażowe w oparciu o doświadczenia biegłego sądowego – Bolesław Gaziński, Systherm CHIK Sp. z o.o., Poznań.