Relacja z XLIII Dni Chłodnictwa (2011r.)

Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Poznań oraz Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o. uprzejmie informują, że w dniach
30.11 – 01.12. 2011 r.
w ramach XLIII Dni Chłodnictwa
odbędzie się konferencja naukowo-techniczna n/t:

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII, OCHRONA ŚRODOWISKA
W ROZWIĄZANIACH TECHNICZNYCH URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW
CHŁODNICZYCH, KLIMATYZACYJNYCH ORAZ POMP CIEPŁA

Konferencja odbędzie się w Poznaniu. Poznań to jedno z największych i najstarszych miast polskich. Słowianie osiedlali się tu już w V wieku, w VIII wieku Poznań stał się najważniejszym ośrodkiem państwa Polan, a później – młodego państwa polskiego. Na XV wiek przypadł okres szybkiego rozwoju miasta. Okres pomyślności przerwał potop szwedzki. Po rozbiorach miasto stało się częścią Prus, później stolicą Księstwa Poznańskiego, a po udanym powstaniu wielkopolskim – znów częścią niepodległej Polski.

Najcenniejszym zabytkiem Poznania jest renesansowy ratusz. Najbardziej znaną ozdobą są poznańskie koziołki, które trykają się na ratuszowej wieży codziennie o godzinie dwunastej w południe.

Poznań, stolica Wielkopolski, miasto położone w sercu regionu, od stuleci należy do największych i najbardziej rozwiniętych gospodarczo i kulturowo miast kraju. Poznań, zamieszkiwany przez ponad pół miliona ludzi, ulokowany jest na skrzyżowaniu najważniejszych europejskich szlaków komunikacyjnych, łączących Moskwę z Berlinem i Paryżem, Pragę z wybrzeżem Bałtyku. Takie usytuowanie miasta ukształtowało tożsamość Poznania, wyjątkowy charakter i osobowość jego mieszkańców.

Poznań, jak i cała Wielkopolska, znany jest z dobrej gospodarki i organizacji pracy oraz oszczędności, z tradycji targowych i wystawienniczych. Poznań stanowi również silny ośrodek akademicki i naukowy. Poznań, to także miasto kultury.

Miasto Poznań jest także znaczącym ośrodkiem ruchu turystycznego. Poznań cały czas przyciąga turystów z różnych stron Polski i świata licznymi zabytkami architektury świeckiej i sakralnej.

Konferencja jest dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

KOMITET HONOROWY
1. dr inż. Piotr Janicki – Prezes Zarządu Wojewódzkiego SIMP w Poznaniu, V-ce Przewodniczący Zarządu Głównego SIMP w Warszawie, Przewodniczący Komitetu
2. mgr inż. Stanisław Jurkowlaniec – Założyciel i Honorowy Przewodniczący Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła Oddz. Wojewódzki SIMP w Poznaniu
3. prof. dr hab. Jacek Kijowski – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Katedra Zarządzania Jakością Żywności, Wydział Technologii Żywności
4. prof. dr hab. inż. Joachim Kozioł – Politechnika Śląska, Instytut Techniki Cieplnej
5. prof. dr hab. inż. Edward Szczechowiak – Politechnika Poznańska, Instytut Inżynierii Środowiska, Zakład Ogrzewnictwa, Klimatyzacji i Ochrony Powietrza
6. prof. dr hab. inż. Jan Górski – Akademia Górniczo – Hutnicza, Wydział Paliw i Energii, Kraków
7. prof. dr hab. inż. Wojciech Zalewski – Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny, Zakład Chłodnictwa i Klimatyzacji
8. prof. dr hab. inż. Wiesław Zwierzycki – Politechnika Poznańska, Instytut Maszyn Roboczych i Pojazdów Samochodowych

KOMITET ORGANIZACYJNY
1. dr inż. Bolesław Gaziński – Przewodniczący
2. dr inż. Grzegorz Krzyżaniak, doc. PP – sekretarz naukowy
3. mgr Monika Biskup – sekretarz organizacyjny
TEMATYKA KONFERENCJI Nowe rozwiązania konstrukcyjne urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

  • Odzysk ciepła w układach chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  • Wymiana ciepła w absorpcyjnych urządzeniach chłodniczych.
  • Problemy eksploatacyjne instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych.
  • Energooszczędne technologie w zamrażaniu i przechowalnictwie produktów.
  • Systemy monitoringu, sterowania oraz zabezpieczeń instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.
  • Zastosowania czynników chłodniczych w świetle nowych regulacji prawnych dotyczących substancji zubożających warstwę ozonową i niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych (F-gazów).
  • Certyfikacja personelu, firm i urządzeń w świetle aktualnych przepisów Unii Europejskiej.
  • Klasy energetyczne urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych w aspekcie cen urządzeń.