Relacja z XLV Dni Chłodnictwa (2013r.)

W dniach 13-14 listopada 2013 r. odbyły się w Novotelu Poznań Malta XLV Dni Chłodnictwa pn. Energetycznie efektywne rozwiązania urządzeń chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła organizowane przez Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o, Daikin Airconditioning Poland Sp. z o.o., Danfoss Poland Sp. z o.o., Free Polska Sp. z o.o., Area Cooling Solutions,  Emerson Electric Poland Sp. z o.o. oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu. Tegoroczna konferencja naukowo-techniczna miała odmienny charakter niż wcześniejsze. W pierwszym dniu ze swoimi prezentacjami promocyjnymi i technicznymi wystąpili przedstawiciele wyżej wymienionych firm oraz Urzędu Dozoru Technicznego. W drugim dniu dominowały referaty naukowo-techniczne przygotowane przez pracowników Politechnik: Koszalińskiej, Poznańskiej, Warszawskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Tego dnia przedstawiono także program NFOŚiGW dotyczący wsparcia małych instalacji OZE oraz aktualne założenia do ustawy F-gazowej. Trzy wystąpienia o zróżnicowanej tematyce miała również firma Systherm.

 

W corocznym spotkaniu oprócz autorów i współautorów referatów naukowo-technicznych oraz autorów referatów promocyjnych brali udział projektanci, pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

 

Obrady konferencji otworzył, witając Gości oraz wszystkich Uczestników konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji i zarazem Przewodniczący Zarządu Głównego Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP dr inż. Bolesław Gaziński. Zwrócił on uwagę na duże znaczenie dla środowiska naukowego i technicznego z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej organizowanych po raz 45. Dni Chłodnictwa. Konferencje te trwale wpisały się w kalendarz krajowych imprez dla chłodników i są główną konferencją organizowaną w ramach działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koła Regionalnego w Poznaniu,. Następnie na prośbę prezesa B. Gazińskiego uczczono chwilą ciszy zmarłych w minionym roku prof. dra inż. Ferdynanda Dembeckiego oraz mgra inż. Stanisława Jurkowlańca, prekursorów i organizatorów na przestrzeni kilkudziesięciu lat Dni Chłodnictwa.

W czasie pięciu sesji konferencyjnych wygłoszono łącznie 15 referatów promocyjnych oraz 13 plenarnych.

Relacja z XLV Dni Chłodnictwa (pobierz plik)

(w powyższym linku znajdą Państwo cała relacje z 45 Dni Chłodnictwa 2014r.)