Relacja z XLVI Dni Chłodnictwa (2014r.)

W dniach 19 – 20 listopada 2014 r. odbyły się w Hotelu Puro Poznań Malta XLVI Dni Chłodnictwa pn. Energooszczędne rozwiązania techniczne urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła organizowane przez Systherm Chłodnictwo i Klimatyzacja Sp. z o.o, oraz Towarzystwo Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła SIMP Oddział w Poznaniu. W tym roku konferencja została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tegoroczna konferencja miała zarówno charakter naukowo-techniczny jak i promocyjny. Z referatami naukowo-technicznymi wystąpili pracownicy Politechnik: Białostockiej,  Koszalińskiej, Warszawskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego w Łodzi a także firmy Systherm. Z prezentacjami promocyjnymi wystąpili przedstawiciele takich firm jak Honeywell, Area Cooling Solutions, Friotherm, Wytwórnia Urządzeń Chłodniczych PZŁ-Dębica, TESTO, TEKO, BELIMO Siłowniki S.A., Emerson Electric Poland Sp. z o.o., Dixell. Free Polska Sp. z o.o. i Systherm. Swoje wystąpienia mieli również przedstawiciel Europejskiej Grupy Szkoleniowo-Doradczej oraz Urzędu Dozoru Technicznego w Poznaniu.

W corocznym spotkaniu oprócz autorów i współautorów referatów naukowo-technicznych oraz autorów referatów promocyjnych brali udział projektanci, właściciele firm oraz pracownicy eksploatacji i serwisów firm chłodniczych oraz klimatyzacyjnych.

Obrady konferencji otworzył, witając Gości oraz wszystkich Uczestników konferencji Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji dr inż. Bolesław Gaziński.

Zwrócił on uwagę na duże znaczenie szczególnie dla środowiska naukowo-technicznego oraz producentów, przedstawicieli handlowych firm z branży chłodniczej i klimatyzacyjnej organizowanych po raz 46. Dni Chłodnictwa. Konferencje te trwale wpisały się w kalendarz krajowych imprez dla chłodników i są główną konferencją organizowaną w ramach działalności Towarzystwa Chłodnictwa, Klimatyzacji i Pomp Ciepła, Koła Regionalnego w Poznaniu,.

W czasie pięciu sesji konferencyjnych wygłoszono łącznie 13 referatów promocyjnych oraz 19 plenarnych.

Całe sprawozdanie z XLVI Dni Chłodnictwa znajdą Państwo w poniższym linku:

SPRAWOZDANIE XLVI 2014 (pobierz plik)