Rodzaje szkoleń

WARSZTATY KLIMATYZACYJNE

Szkolenie WARSZTATY KLIMATYZACYJNE jest przeznaczone dla personelu konserwacyjnego, montażowego, eksploatacyjnego i serwisowego urządzeń klimatyzacyjnych. Tematyka szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia teoretyczne i praktyczne z klimatyzacji. Z ważniejszych tematów można wymienić: Podstawy klimatyzacji, Metody chłodzenia powietrza w klimatyzacji, Zasady doboru urządzeń klimatyzacyjnych. W części praktycznej szkolenia omawiane są m.in. zasady montażu i demontażu, czynności serwisowe przy urządzeniach klimatyzacyjnych. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin testowy – pozytywny wynik upoważnia do uzyskania certyfikatu. Szkolenie trwa 2 dni.

 

SPRĘŻARKOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE

Szkolenie SPRĘŻARKOWE URZĄDZENIA CHŁODNICZE – CHŁODZIARKI I POMPY CIEPŁA jest przeznaczone dla personelu konserwacyjnego, montażowego, eksploatacyjnego i serwisowego urządzeń chłodniczych pracujących jako chłodziarki lub/i pompy ciepła. Tematyka szkolenia obejmuje wiadomości z zakresu budowy, zasady działania, automatyki i sterowania w/w urządzeniami. W odniesieniu do pomp ciepła charakteryzowane są pod względem możliwości wykorzystania i wydajności cieplnej dolne źródła ciepła. W części praktycznej będą prezentowane systemy pracujących pomp ciepła oraz prace serwisowe i montażowe dotyczące tych urządzeń. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin testowy – pozytywny wynik upoważnia do uzyskania certyfikatu. Szkolenie trwa 2 dni.

 

SPRĘŻARKOWE POMPY CIEPŁA

Sprężarkowe pompy ciepła w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych

Tematyka szkolenia obejmuje podstawowe zagadnienia związane ze sprężarkowymi pompami ciepła (SPC). Na początku omawiane są budowa i zasada działania SPC w powiązaniu z obiegiem termodynamicznym w układzie współrzędnych p-h. Przedstawia się rodzaje i własności czynników chłodniczych, a także charakterystykę dolnych źródeł ciepła możliwych do wykorzystania w pompach ciepła. W ramach tematyki szkolenia omawia się urządzenia i elementy wyposażenia SPC ze względu na rodzaj, budowę i zasadę działania. Oddzielny temat stanowią powietrzne pompy ciepła. W ramach szkolenia prezentuje się przykładowe, praktyczne zastosowania sprężarkowych pomp ciepła. Na zakończenie przeprowadzany jest egzamin testowy – pozytywny wynik upoważnia do uzyskania certyfikatu. Szkolenie trwa 2 dni.

 

MEBLE CHŁODNICZE – CHARAKTERYSTYKA, ZASADY DOBORU, EKSPLOATACJA

Szkolenie MEBLE CHŁODNICZE – CHARAKTERYSTYKA, ZASADY DOBORU, EKSPLOATACJA jest przeznaczone dla personelu montażowego, eksploatacyjnego i serwisowego mebli chłodniczych, a także dla personelu technicznego wyposażenia sklepów. W ramach szkolenia omawia się rodzaje mebli chłodniczych, agregaty chłodnicze w nich stosowane, zasady doboru oraz eksploatację mebli chłodniczych. . Na zakończenie uzyskuje się zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Szkolenie trwa 1 dzień.

 

POMPY + WENTYLATORY

Szkolenie POMPY I WENTYLATORY jest przeznaczone dla personelu montażowego, eksploatacyjnego i serwisowego pomp i wentylatorów pracujących w układach ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. W odniesieniu do pomp omawia się ich podział ze względu na konstrukcję, zasadę działania i możliwości zastosowań. Tematyka pomp obejmuje również ich charakterystyki i metody regulacji. Zagadnienia dotyczące wentylatorów są przedstawiane na szkoleniu w analogicznym porządku jak pompy. Na zakończenie uzyskuje się zaświadczenie o odbyciu szkolenia. Szkolenie trwa 1 dzień.

 

KLIMATYZACJA SAMOCHODOWA

Klimatyzacja samochodowa to szkolenie podzielone na część teoretyczną oraz praktyczną. Podczas  kursu uczestnicy dowiadują się jak wygląda klimatyzacja wnętrza pojazdu samochodowego, jakie są stosowane czynniki robocze, jak wygląda budowa urządzeń i elementów klimatyzacji samochodowej, warunki eksploatacji oraz wydajność. W części praktycznej uczestnicy zapoznają się z serwisowaniem klimatyzacji samochodowej oraz z diagnozowaniem i usuwaniem uszkodzeń układów klimatyzacji samochodowej