Ponad

1500 osób

z certyfikatem

Skontaktuj się z nami

Pon - Pt 7.00 - 15.00

szkolenia@systherm.pl

 

Lutowanie twarde – Kurs lutowaczy


Kurs lutowaczy prowadzony jest zgodnie z normą PN-EN ISO 13585:2012 i kończy się uzyskaniem zaświadczenia i certyfikatu zawodowego.
Autor Szkolenia Systherm
Free
0 Lessons
0 Students

Opis Szkolenia

Szkolenie kierowane jest do osób pracujących lub zamierzających pracować przy pracach lutowniczych o wysokich wymaganiach jakościowych, a zwłaszcza przy instalacjach podlegających ocenie zgodności.

Podczas szkolenia pn. LUTOWANIE TWARDE będzie poruszana następująca tematyka:

  • szkolenie wstępne z zakresu BHP i PPOŻ
  • wstępne wiadomości z zakresu stosowanych lutów do lutowania twardego, oraz mate-riałów dodatkowych
  • przygotowanie materiałów do lutowania
  • obsługa butli i reduktorów
  • ćwiczenia praktyczne z lutowania twardego

Szkolenie zakończone jest egzaminem, po którym uczestnicy otrzymują certyfikat kompetencji wydawany w trzech językach (polskim, angielskim oraz niemieckim)

Szkolenie trwa 2 dni.

Co otrzymujesz?

Nabędziesz podstawowych umiejętności praktycznych do wykonywania zawodu

Państwowe zaświadczenie o ukończeniu kursu

Certyfikat o odbytym szkoleniu w 3 językach

Materiały szkoleniowe

Konsultacje z naszymi ekspertami

0
Średnia Ocena

5.0 Praktyka

5.0 Teoria

5.0 Materiały szkoleniowe

5.0 Konsultacje

5.0 Zaświadczenia

5.0 Certyfikat

Kontakt

szkolenia@systherm.pl
+ 48 661 636 320