Ponad

1500 osób

z certyfikatem

Skontaktuj się z nami

Pon - Pt 7.00 - 15.00

szkolenia@systherm.pl

 

Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Szkolenia

27 sierpnia - 28 sierpnia

| 1200zł netto

Szkolenie – napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności powyżej 350cm3

Szkolenie w zakresie uzyskania uprawnień UDT na obsługę i napełnianie przenośnych zbiorników ciśnieniowych o pojemności pow. 350 cm³ cieczami lub gazami: powietrzem, tlenem, CO2, azot, gazy oddechowe dla płetwonurków, straży pożarnych, policji itp. o pojemności powyżej 350 cm3. Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru Technicznego. Osoby zainteresowane kursem dotyczącym LPG powinny zdobyć uprawnienia wydawane przez TDT.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: osób pracujących w branży chłodniczej i klimatyzacyjnej, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Zajęcia oraz pozytywnie zdany egzamin dają uprawnienia dla osób napełniających-obsługujących ciśnieniowe zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 gazami:

  • skroplonymi – fluorowanymi, dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak,
  • sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.

Warunkiem przyjęcia na kurs jest ukończone 18 lat oraz posiadanie przynajmniej wykształcenia podstawowego.

UWAGA!

Kurs nie obejmuje uprawnień rozlewni LPG – właściwą jednostką jest tu TDT!

Uprzejmie informujemy, że oferowane przez niektóre firmy szkolenia bez egzaminu Urzędu Dozoru Technicznego nie są wystarczającym potwierdzeniem zdobycia kwalifikacji zgodnie z najnowszym tekstem ustawy z dnia 30 maja 2019 roku.

Podczas szkolenia na napełnianie zbiorników ciśnieniowych omawiane są następujące zagadnienia:

  • wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych – butli, ich badania i naprawy,
  • ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów ,
  • konstrukcja zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry,
  • konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu,
  • znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne etykiety ostrzegawcze,
  • zajęcia praktyczne: napełnianie zbiorników ciśnieniowych – czynności robocze i kontrolne;
  • Kurs napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych – butli trwa 2 dni i kończy się egzaminem przed UDT oraz wydaniem stosownego zaświadczenia kwalifikacyjnego ważnego bezterminowo. Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT uprawnia do obsługi i napełniania przenośnych zbiorników ciśnieniowych.

 

UWAGA: Pojawiły się zmiany w wymaganiach Urzędu Dozoru Technicznego. Aby zawnioskować o egzamin złożone muszą zostać pełnomocnictwa.

Oryginały dokumentów musimy przekazać do Urzędu z wyprzedzeniem dlatego grupę zbieramy do 20 sierpnia 2024!!!

Prosimy o wzięcie pod uwagę czasu dostarczenia dokumentów do siedziby naszej firmy i zgłaszanie się odpowiednio wcześniej.
Po przekazaniu dokumentów do Urzędu nie ma możliwości wycofania się ze szkolenia i egzaminu- opłata zostanie naliczona.

Koszt: 1200 zł netto (w tym egzamin)

Zapisz się online

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

Najnowszy tekst ustawy z dnia 30 maja 2019 dostępny jest pod linkiem: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

 

Szczegóły

Start:
27 sierpnia
Koniec:
28 sierpnia
Koszt:
1200zł netto

Miejsce wydarzenia

Systherm CHIK sp. z o.o.
św. Wincentego 7
Poznań, 61-003
+ Google Map
Telefon:
+48 661 636 320
Witryna internetowa:
systherm.pl