Ponad

1500 osób

z certyfikatem

Skontaktuj się z nami

Pon - Pt 7.00 - 15.00

szkolenia@systherm.pl

 

dr ARTUR JASTRZĘBOWSKI

dr ARTUR JASTRZĘBOWSKI

9-min

O MNIE

Magister ekonomii – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Od 2015 – doktor nauk ekonomicznych; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

Obszary badawcze:

Funkcje rachunkowości
Historia rachunkowości
Rachunkowość w zakładach pracy chronionej

Publikacje:

Rozdział w monografii: Remlein, M., Jastrzębowski, A., 2013, Historyczne uwarunkowania rozwoju funkcji rachunkowości, (red.) Karmańska, A., w: Nauka o rachunkowości na progu gospodarki opartej na wiedzy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.Jastrzębowski, A., 2013, Ryzyko gospodarcze kluczowym czynnikiem ewolucji funkcji rachunkowości, (red.) Turyna, J., Rak, J., w:Finansowe uwarunkowania rozwoju organizacji gospodarczych. Ryzyko w rachunkowości i zarządzaniu finansami, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa. Zeszyty naukowe/czasopisma: Jastrzębowski, A., 2012,  Harmonizacja przepisów dotyczących różnic kursowych w świetle zmian obowiązujących od 1 stycznia 2012 roku, (red.) Gabrusewicz, W., Samelak, J., w: Obszary badawcze współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań. Jastrzębowski, A., 2012, Wpływ ryzyka gospodarczego na rozwój rachunkowości, (red.) Samelak, J., w: Funkcje współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

SPECJALIZUJE SIĘ W :

  • Rachunkowość
  • Rachunkowość finansowa
  • Rachunkowość grup kapitałowych